Top Tien Tips

Selecteer in overleg met je team of afdeling een training van de maand. Maak het volgen van de module(s) SMART...
  1. Selecteer in overleg met je team of afdeling een training van de maand.
  2. Maak het volgen van de module(s) SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden).
  3. Gebruik Skills4managers als instrument bij functionerings- en beoordelingsgesprekken.
  4. Volg eens een module op je Ipad thuis op de bank.
  5. Plan herhalingsmomenten in: trainen is herhalen!
  6. Zorg voor de interne communicatie: intranet, e-nieuwsbrieven, etc.
  7. Maak een gerichte keuze uit het aanbod van modules. Volg 2 of 3 modules per keer.
  8. Zet Skills4managers in als bibliotheek voor de organisatie.
  9. Maak Skills4managers onderdeel van je opleidingsplan voor de organisatie.
  10. Gebruik het trainingsplatform als voorbereiding en/of naslagwerk voor bestaande trainingen.