Samenwerken

Samenwerken is geen automatisme. In deze training leer je wat er allemaal voor nodig is om succesvol met elkaar samen...

Samenwerken is geen automatisme. In deze training leer je wat er allemaal voor nodig is om succesvol met elkaar samen te werken en hoe je er voor zorgt om de samenwerking goed te houden.